Wie zijn wij?


Over deze site.

Deze site is particulier initiatief, onafhankelijk van enige kerk of richting. De inhoud is gebaseerd op de bijbel. Voor de hele inhoud geldt: onderzoek zelf in de bijbel of de dingen die hier beschreven staan echt waar zijn (zie Handelingen 17:11: …en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren). Wij hebben zelf gemerkt hoe belangrijk het is om dat te doen. In het verleden zijn wij, door het niet goed onderzoeken van de bijbel, flink de mist in gegaan. Klik hier wanneer je daarover meer wilt lezen. En wanneer je, op grond van de bijbel, een andere mening over dit onderwerp hebt: laat het ons weten.

 

Wie zijn wij en waarom deze site?

Wij zijn vanaf 1995 geïnteresseerd in de bijbelse toekomstverwachting.

We hebben daarover kennis opgedaan door het volgen van bijbelstudies. Deze kennis willen we delen door middel van deze site.

Wij verwachten, vanuit de bijbel, dat er een moment in de (nabije?) toekomst zal zijn dat een groot aantal (miljoenen) mannen, vrouwen en kinderen van deze aarde zal verdwijnen. Speciaal voor mensen met vragen rondom de wereldwijde verdwijningen wil deze site proberen antwoorden te geven.

Deze website heet WorldWideWeep (wereldwijd verdriet) omdat dat waarschijnlijk een reactie is, wanneer veel mensen dierbaren en bekenden vermissen én door de gebeurtenissen in de jaren die daarop volgen.

Naast de studies over dit onderwerp hebben we ook de basisbeginselen en andere informatie over het christelijk geloof op deze site geplaatst, voor diegenen die daarover meer willen weten. Tevens hebben we bij 'links' een aantal websites aangegeven waarop meer achtergrond informatie te verkrijgen is.

 

Wat (of wie) geloof jij?

Wij geloven in één God, de Schepper van hemel en aarde, de God van de bijbel.

De mens werd als vriend van God geschapen. Maar wij - mensen - volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van God zijn. Daardoor werd het contact verbroken. Die  eigenzinnigheid – de bijbel noemt het zonde – wordt gekenmerkt door actief verzet of passieve onverschilligheid. God is heilig en de mens is zondig (1 Joh. 1: 8: Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan [Het Boek] ).

Door de zonde heeft de mens het contact met God verloren. Daardoor kunnen wij Hem niet kennen en Zijn liefde niet ervaren. God en mens zijn door een grote kloof van elkaar gescheiden.

 

Dus…

Zonder herstel van deze kloof leidt dit tot eeuwige verlatenheid van God.

De kloof tussen God en mensen kunnen wij zelf niet overbruggen door hard te werken, goed te leven, ieder het zijne te geven of vervulling van godsdienstige plichten. Echter, God is eerlijk en rechtvaardig, Hij kan geen schuld/zonde ongestraft laten.

 

Maar…

God houdt zóveel van mensen dat Hij daarom zijn Zoon Jezus naar de wereld heeft gezonden (in mensengedaante) om in onze plaats het verzoenende stervensoffer te brengen aan het kruis. Hier neemt Hij alle zonden van de wereld op zich en herstelt de relatie tussen God en mensen.

Op deze manier overbrugt Jezus de kloof die ons van God scheidt. (Romeinen 5:8: Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren [Het Boek])

Nadat Jezus gestorven was is Hij, na drie dagen in een graf te hebben gelegen, opgestaan uit de dood: Hij leeft weer (nu nog steeds!). Zijn discipelen hebben Hem gezien, net als ongeveer vijfhonderd anderen. De bijbel spreekt hierover in 1 Corinthiërs 15:3-6.

In plaats van eeuwige verlatenheid van God is het nu mogelijk om voor eeuwig bij Hem te zijn. Hoe dan? Lees meer...

unsplash