SYNONIEMEN

 

NAMEN/TERMEN:

Sommige termen of namen worden door elkaar gebruikt. Wij proberen in onze site zoveel mogelijk eenduidig te zijn. Toch worden er af en toe namen door elkaar gebruikt. Dit gebeurt niet alleen in deze site, maar ook in de bijbel. Om verwarring te voorkomen willen we een overzicht geven van termen/namen die uitgewisseld worden.

 

Jezus Christus

= Jezus

= Here Jezus

= Here Jezus Christus

= Christus Jezus

 

Aanduidingen van Jezus die één bepaald kenmerk van Hem aangeven:

Messias, Het Hoofd, Leeuw van Juda, de Bruidegom, Het Lam, Mensenzoon, Verlosser, Het Woord, Het levende Woord, Heiland, Zoon van God      

 

God

= Here God

= Jahweh

 

Aanduidingen van God die één bepaald kenmerk van Hem aangeven:

Adonnai, El Elohim, de Schepper, El Shaddai, de Almachtige, de Heilige,

De Vader, de Ongeziene, de Eeuwige, Alfa en Omega, de Alomtegenwoordige

 

Heilige Geest

= Gods Geest

= de Geest

= Geest van Jezus

 

Aanduidingen van de Heilige Geest die één bepaald kenmerk van Hem aangeven:       

De Trooster, De Weerhouder 

unsplash