WIE IS JEZUS?


Jezus werd aan het begin van onze jaartelling geboren in Bethlehem, in het toenmalige Israël (nu Palestijns grondgebied). Toen Hij een jaar of dertig was, begon Hij in het openbaar op te treden. Hij sprak veel over God en riep de mensen op om zuiver te leven en zich bewust te worden van hun zonden.

Jezus zei van zichzelf dat Hij gekomen was om de wereld van de zonden te redden. Hij deed daarbij veel genezingen van zieken. 

 

Jezus werd snel populair; massa’s mensen liepen achter Hem aan. Hij leerde ideeën die tamelijk afweken van de toenmalige leer over God en godsdienst. De (geestelijke) leiders van het volk vonden het maar niets en ze zochten voortdurend naar een alibi om Jezus uit de weg te ruimen.

Toen Jezus beweerde dat hij zonden kon vergeven was voor hen de maat vol. Volgens de Joodse wet kan niemand dat dan God alleen.

Nadat Jezus een paar keer gesuggereerd had dat Hij de zoon van God was, namen de joodse leiders Hem gevangen. Ze vonden dat Hij een godslasteraar was, want Jezus sprak de naam van God uit (iets wat voor joden verboden was), en Hij noemde zich ook nog ‘zijn zoon’! 

 

Vlak voor het joodse paasfeest werd Hij in Jeruzalem voor het gerecht gesleept, gemarteld en gekruisigd. Nadat hij was overleden is Hij door vrienden in een graf gelegd, dat daarna bewaakt en vergrendeld werd door mannen namens de joodse leiders. 

 

Op paasochtend bleek het graf van Jezus leeg te zijn en allerlei geruchten deden de ronde. Volgens ooggetuigen is Jezus daarna verschenen aan zijn volgelingen, in totaal aan meer dan vijfhonderd mensen. 

 

Een aantal dagen later hebben zijn vrienden Hem (in een wolk) naar de hemel zien gaan, levend en wel. Deze vrienden zijn de grondleggers geworden van de christelijke kerk, omdat ze gehoor gaven aan de opdracht die Jezus hen kort voor zijn hemelvaart had gegeven om de goede boodschap van Gods liefde voor alle mensen, door het reddende werk van Jezus op aarde, aan de hele wereld te vertellen. 

  

WAS WAT JEZUS ZEI NOU ZO BIJZONDER?

C.S. Lewis, een bekende christelijke schrijver, schreef: “als mensen zeggen dat ze Jezus een voorbeeldige leermeester vinden, maar niet de zoon van God, vind ik dat een onzinnige opmerking. Want een mens die de dingen zegt die Jezus zei is óf gek óf werkelijk de zoon van God, een tussenweg is er niet”. 

 

Wat zei Jezus dan?

Hij zei dat Hij eeuwig leven kon geven.

Hij zei dat Hij zou sterven en opstaan uit de dood.

Hij zei dat Hij koning was.

Hij zei dat Hij de enige weg naar God was.

Hij zei dat Hij alleen uit was op het doen van Gods wil.

Hij zei dat Hij de schuld en fouten van anderen kon vergeven. 

  

WAS WAT HIJ DEED NOU ZO BIJZONDER?

Hij stond op uit de dood.

Hij genas zieken.

Hij vermenigvuldigde brood en vis.

Hij liep over het water.

Hij stilde een storm.

Hij vergaf mensen die Hem martelden en kruisigden.

Hij veranderde water in wijn.

Hij wekte doden op. 

 

ZIJN KOMST WAS AL EEUWEN DAARVOOR VOORSPELD

Honderden jaren voordat Jezus als mens geboren werd op aarde, is zijn komst al voorspeld. Het eerste deel van de bijbel (= het oude testament), dat in een periode van 1500 jaar is ontstaan, bevat meer dan 300 van die voorspellingen. Het bijzondere is dat al die dingen tot in detail zijn uitgekomen.

 

De Amerikaanse wiskundige Peter Stoner heeft volgens de moderne waarschijnlijkheidsleer uitgerekend dat de kans op het uitkomen van acht voorspellingen over één persoon 1 op de 100.000.000.000.000.000 is. Als 48 voorspellingen over één persoon uitkomen dan is dat een kans van 1 op 1 met 157 nullen. Kun je je voorstellen hoe bijzonder het is wanneer 300 voorspellingen over één persoon uitkomen?! En toch is dat bij Jezus gebeurd! Het is geen toeval meer, Hij is de persoon die aangekondigd is als de Messias, de Redder van de wereld. 

 

Lees hier meer over Jezus.

unsplash