INLEIDING

 

Wanneer je gelooft in de God van de bijbel, heb je uit die bijbel een bepaalde toekomstverwachting, nl. de terugkomst van de Here Jezus Christus.


Wanneer je niet in die God gelooft, en op een bepaald moment in de tijd (wanneer is onbekend), opschrikt door het verdwijnen van een groot aantal (miljoenen!*) mannen, vrouwen en kinderen van over de hele wereld, dan kun je hier meer informatie vinden over deze, op de bijbel gebaseerde, gebeurtenissen.

 

In beide gevallen vind je in de volgende hoofdstukken/delen meer informatie over de toekomstverwachting van de christenen (mensen die in de God van de bijbel geloven, én een relatie met Hem hebben).

Deze toekomstverwachting wordt op een  bepaald moment tegenwoordige tijd, maar vooralsnog (25 januari 2024) hebben de gebeurtenissen niet plaatsgevonden, dus spreken wij over toekomstverwachting.

 

Het gaat over de komst van de Here Jezus Christus, die op aarde terug verwacht wordt. Als vergelijking kun je denken aan het in verwachting zijn en de geboorte van een baby. Ter inleiding daarvan komen eerst de pijnlijke weeën. (Rom 8:22 Want we weten dat de hele schepping nog altijd kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. [Het Boek]) **

Daarna volgt de bevalling; dit is een korte, maar zeer vervelende, heftige periode, die gevolgd wordt door een langdurige (eeuwige) periode van geluk. Het is deze laatste periode (van geluk) waar de christenen vol verlangen naar uitkijken. Het is ook deze periode waar het de Here God om te doen is.

  

*miljoenen staat niet in de bijbel maar gezien het aantal Christenen dat momenteel op aarde leeft is het aannemelijk dat het er miljoenen (of liever miljarden) kunnen zijn.

 ** cursief gedrukte teksten, zijn teksten uit de bijbel.

Vetgedrukte tekst geeft aan uit welk bijbelboek het gedeelte komt (met bijbehorend hoofdstuk en vers).


Normaliter is de NBG (Nederlands Bijbel Genootschap) bijbelvertaling gebruikt uit 1951. Wanneer een andere bijbelvertaling is gebruikt wordt dat vermeld tussen vierkante haken.


Verder naar: Voorafgaand

unsplash