MISLEIDING
Geen zichtbare frames? Klik hier voor de index.htm

ONZE NEGATIEVE ERVARING

Tijdens onze zoektocht naar de bijbelse toekomstverwachting, hebben wij ook te maken gehad met misleiding. Daarover willen we hier kort iets vertellen. Op deze manier willen we nogmaals de aandacht vestigen op het belang van het zelf onderzoeken van de bijbel, om na te gaan of datgene wat (op deze site) beweerd wordt ook daadwerkelijk zo bedoeld wordt in de bijbel.

In de beginperiode van onze zoektocht hebben wij boekjes in handen gekregen van het Efra´mgenootschap. Misschien heb je daar via de media de afgelopen jaren (m.n. in 2001) iets over gehoord. Voordat en onderwijl wij in die boekjes doken, hebben wij regelmatig gebeden of God ons duidelijk wilde maken of dit de waarheid was. Al met al werden we gegrepen door de theorieŰn die erin uiteengezet werden. Vooral over het feit dat er werd gesproken over het jaartal waarin de Here Jezus op aarde terug verwacht zou worden. We waren er vast van overtuigd dat dit werkelijk zo zou gebeuren. Er werd beweerd dat we de ‘dag en het uur’ niet konden bepalen, maar dat impliceerde niet dat we het jaartal niet konden vaststellen. Dat werd gebaseerd op o.a. de volgende bijbeltekst: Mattheus 25:13  ‘Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.’
Na enige maanden werden onze ogen geopend voor die en andere leugens die erin stonden.

Later hebben we geleerd dat wanneer er een tijdstip voor de terugkomst van de Here Jezus gegeven wordt, dit altijd genegeerd moet worden. De reden daarvan is dat men zich niet moet vastpinnen op een datum in de toekomst, want dan verwacht je de Here Jezus niet n˙. En dat is de boodschap die de bijbel ons geeft dat we Hem n˙ moeten verwachten, vandaag!!!
(Lukas 12:40  ‘Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.’)

Wanneer je naar aanleiding hiervan van gedachten wilt wisselen mail ons dan.  

[Terug]